Home Wypoczynek Artykuly Promocyjne Znaki i Patenty
Canada Poland Club - znaki i patenty
LOGO CANADA
Jest rozpoznawane na całym świecie i ma wpływ, aby towary z Polski dobrej jakości znalazły się na rynkach światowych.
Przykładem jest znak towarowy SHL. Dwóch braci założyło spółkę Suchedniowska Huta Ludwików. Powstało rozpoznawalne logo a towary opatrzone nim  cieszyły się dużym popytem. Myślimy, że warto promować naszą ojczyznę. Niech ludzie na całym świecie mają o niej dobre zdanie - Polska to przecież kraj ambitny z przyszłością.
 
 

PASSION Coffee CANADA

Canada Poland Club 

Promotion Center 

posiada patent na własną kawę. Jest to nowość na rynku światowym. Cieszymy się, że to właśnie my mamy osiągnięcia w tym przemyśle.

Fundacja Chester Gruba została zarejstrowana w województwie Warmińsko-Mazurskim w Polsce. Celem Fundacji to pomoc uzdolnionej młodzieży a także integracja młodych ludzi.
Chester Gruba Foundation was registered in Warmian -Masurian Region, Poland as a non-profit foundation to support talented youth and integrate young people.
Europę szanuję – Europę promuję
© Chester Gruba 2012 Design by Master Printing Inc.